Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Етика. 5 клас НУШ

Мета тренінгу: Розкрити лінгвістичний потенціал підручника етики, зокрема через аналіз мови як джерела морального досвіду.

Зміст тренінгу: Проблема зв’язку мови й морального досвіду окремої особистості та соціуму загалом лежить у площині відношень „мова-культура”, „мова-мислення”. Стислим втіленням цього напряму мовознавчих досліджень може слугувати аксіоматичне твердження: „Мова, ментальність і культура будь-якого народу творять щось на подобу взаємозв’язаної і нерозривної тріади”. Зв’язок мови та культури й, зокрема, морального досвіду послідовно втілено в підручнику етики для 5 класу загальноосвітніх закладів, тож лінгвістичний компонент у структурі цієї навчальної книжки є надзвичайно важливим.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Досвідчений спікер: Данилевська Оксана - Старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України; доктор філологічних наук; авторка підручника ’Етика’.
Спікер:
Данилевська Оксана
Старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України; доктор філологічних наук; авторка підручника ’Етика’.
on-line
Доступно
Примірник отримання сертифікату: Етика. 5 клас НУШ
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 100 грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 200 грн

30 годин/1 ЄКТС - 350 грн

Документи від hub.atoms.com.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів

Досвідчений спікер: Данилевська Оксана - Старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України; доктор філологічних наук; авторка підручника ’Етика’.
Спікер:
Данилевська Оксана
Старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України; доктор філологічних наук; авторка підручника ’Етика’.
Взяти участь