You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.28 серпня 2019 року Кабінет Міністрів України своєю постановою №800 затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який набув чинності 03 вересня 2019 року (окрім пункту 17 цього Порядку, який набув чинності 01.01.2020 року).

ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» має статус суб’єкта підвищення кваліфікації, що підтверджується:

- пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;

- пунктом 2.2. розділу 2 «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» Статуту ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів», відповідно до якого до основних видів діяльності ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» належить підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- наявністю у ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.